„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje LSR

Opublikowano: 13 marca 2019r.

Konsultacje LSR

W związku z aktualizacją i wprowadzaniem zmian w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, Zarząd LGD Spisz - Podhale zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zakres proponowanych zmian zaznaczono w tekście kolorem czerwonym, a tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na załączonym formularzu do dnia 27 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: lgd.spisz@gmail.com; lub osobiście w biurze LGD Spisz - Podhale ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ w godzinach przyjęć stron poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:30.

Po zakończeniu konsultacji Zarząd LGD Spisz - Podhale opracuje końcową wersję propozycji zmian w LSR, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia organizowanego w najbliższym czasie.

1. Formulasz do zgłaszania zmian

2. Projekt LSR Stowarzyszenia Lokalan Grupa Działania Spisz Podhale- 13.03.2019r.