„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz Podhale

zawiadamia o wyborze  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym na zapytanie ofertowe  nr 1/OW.6.2018/2019 pt. ”Zbudowanie wirtualnych dwóch izb regionalnych”:

                             Fotografia Anna Lisiecka

                            34-436 Maniowy, ul. Słoneczna 15

Oferta wyłoniona została pod względem kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.