„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie na Warsztaty Refleksyjne

LGD Spisz -Podhale serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach refleksyjnych,

których celem będzie podsumowanie 2018 roku pod względem wdrażania LSR 2014-2020

Warsztaty zaplanowano na 25 lutego 2018 r. (poniedziałek) od godz. 14:00

w siedzibie LGD w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9.

Do udziału w warsztatach zapraszamy członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej,

członków Stowarzyszenia, beneficjentów i wnioskodawców.

                                                     Zapraszamy