„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie w każdej gminie LGD

Zapraszamy na spotkanie informacyjne doradztwo grupowe w każdej gminie LGD!

W związku z planowanym ogłoszeniem naborów:

  1. Przedsięwzięcie nr 1.1.3 – Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej.
  2. Przedsięwzięcie nr 1.1.5 - Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby
  3. Przedsięwzięcie nr 1.1.6 -  Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby
  4. Przedsięwzięcie nr 1.1.8 – Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub wykorzystujących lokalne zasoby
  5. Przedsięwzięcie nr 1.2.7 – Zachowanie i promocja dziedzictwa obszaru LGD   

Harmonogram spotkań informacyjnych:                        

  • ​17.01.2019 - Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 Urząd Gminy Nowy Targ pok. nr. 17 (II piętro) w godzinach 12:30-14:30
  • 21.01.2019 - Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144 Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska  w godzinach 10:00-12:00
  • 22.01.2019  Łapsze Niżne, ul. Jana Pawłą II 20 Urząd Gminy Łapsze Niżne w godzinach 13:00-15:00