„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne otwarte w każdej gminie!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne otwarte w każdej gminie dla potencjalnych beneficjentów na przedsięwzięcia:

  1. Przedsięwzięcie nr 1.1.3 – Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej.
  2. Przedsięwzięcie nr 1.1.5 - Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby
  3. Przedsięwzięcie nr 1.1.6 -  Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby
  4. Przedsięwzięcie nr 1.1.8 – Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub wykorzystujących lokalne zasoby
  5. Przedsięwzięcie nr 1.2.7 – Zachowanie i promocja dziedzictwa obszaru LGD.

które zostaną przeprowadzone przez pracowników LGD na terenie każdej z gmin członkowskich.

Harmonogram spotkań informacyjnych:                        

Lp.

 

Dzień

Godziny

Miejsce

1

 

08.01.2019 r.

13:00 – 15:00

Urząd Gminy w Łapszach Niżnych ul. Jana Pawła II 20 

2

 

10.01.2019 r.

13:00 – 15:00

Urząd Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9

3

 

14.01.2019 r.

13:00 – 15:00

Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej ul. Długa 144

 

DORADZTWO ma charakter konsultacji i jest nieodpłatny