„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie dla grupy defaworyzowanej oraz Szkolenie dla wnioskodawców

SPOTKANIE DLA GRUPY DEFAWORYZOWNEJ ORAZ SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale serdecznie zaprasza

- na spotkanie informacyjne dla osób do 34 roku życia z terenu gmin: Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska i Łapsze Niżne.  Spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 do 12:00.

- na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów które odbędzie się 15 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 12:00 do 14:00 w Sali obrad Urząd Gminy Nowy Targ.

 

Podczas spotkań zostaną omówione m.in. założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD oraz jak wypełnić wniosek o przyznanie pomocy.

Podczas spotkań będzie można skonsultować pomysł na operację oraz sprawdzić, czy spełnia kryteria i jest zgodna z LSR.

Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania) osobom zainteresowanym i przesłać go mailowo lgd.spisz@gmail.com.

Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w spotkaniu oraz szkoleniu!!