„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W styczniu zapraszamy do Mobilnych Punktów Doradztwa i Informacji LGD Spisz-Podhale

Zapraszamy do Mobilnych Punktów Doradztwa i Informacji LGD Spisz - Podhale, podczas których będzie można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania projektów za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz o zasadach wyboru operacji.

Podczas bezpłatnych konsultacji, będzie można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania na podejmowanie działalności gospodarczej, na rozwój działalności gospodarczej oraz projektów dla osób fizycznych / stowarzyszeń  za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz o zasadach wyboru projektów.

Najbliższe planowane do ogłoszenia nabory dotyczyć będą przedsięwzięć:

  1. Przedsięwzięcie nr 1.1.3 – Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej.
  2. Przedsięwzięcie nr 1.1.5 - Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby
  3. Przedsięwzięcie nr 1.1.6 -  Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby
  4. Przedsięwzięcie nr 1.1.8 – Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub wykorzystujących lokalne zasoby
  5. Przedsięwzięcie nr 1.2.7 – Zachowanie i promocja dziedzictwa obszaru LGD.

 

Miejsce

Termin

Czas

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej ul. Gorczańska 7

02.01.2019

16.01.2019

23.01.2019

30.01.2019

 

13:00 – 15:00

Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy ul. 3 Maja 16

04.01.2019

11.01.2019

18.01.2019

25.01.2019

 

13:00 – 15:00

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukownie Tatrzańskiej ul. T. Kościuszki 36

07.01.2019

14.01.2019

21.01.2019

28.01.2019

 

13:00 – 15:00

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszenia i instytucje na indywidualne bezpłatne doradztwo!