„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki Operacje Własne LGD 2/2018

Projekty wybrane do dofinansowania przez LGD Spisz-Podhale w ramach Operacje Własne 2/2018

Zarząd Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale informuje że w  związku z umieszczeniem w dniu 23 października 2018 roku  na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Spisz-Podhale informacji o planowanych operacjach własnych pn.:

1. (1.1.7) Wykreowanie wspólnego produktu turystycznego Spisza i Podhala w ramach partnerstwa

2. (1.1.9) Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny

3. (1.2.4) Izba Regionalna

 w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji tj. do dnia 23.11.2018r, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia LGD w dniu 26 listopada 2018r.  przekazał Przewodniczącemu Rady wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady w dniu 27 listopada 2018 roku zostały wybrane operacje do dofinansowania.  Poniżej przedstawiamy protokół z nadzwyczajnego posiedzenia Rady.