„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacje Własne 2/2018 - Brak Zgłoszeń

 

Data publikacji:  23.11.2018r. godz. 15.00

W związku z umieszczeniem w dniu 23 października 2018 roku  na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Spisz-Podhale informacji o planowanych operacjach własnych w ramach poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn.:

1. (1.1.7) Wykreowanie wspólnego produktu turystycznego Spisza i Podhala w ramach partnerstwa

2. (1.1.9) Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny

3. (1.2.4) Izba Regionalna

 informujemy że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji tj. do dnia 23.11.2018r, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.