„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Spisz-Podhale

 

ZAPROSZENIE na Walne Zebranie Członków LGD SPISZ -PODHALE

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu

                       z  a  p  r  a  s  z  a    

członków LGD Spisz - Podhale

na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się

21 sierpnia 2018r. (tj. wtorek ) o godzinie 15:30

przy braku kworum  drugi termin o godz. 16.00

w Urzędzie Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 (sala obrad).

 

Osoby, które z ważnych powodów nie mogą brać udziału w Zebraniu

proszone są o pilny kontakt z Biurem LGD (jest możliwość złożenia pełnomocnictwa)

– tel. 18 263 341 144,     (tel. kom.)  664 758 092.

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do Biura LGD w celu zapoznania się z projektami dokumentów

i uchwał na Walne Zabranie Członków. Proponowane zmiany do LSR oraz kryteriow zamieszczone zostaly 

rownież na stronie http://spisz.org/node/798 gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i propozycje w ramach konsultacji społecznych.

 

 

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Zaproszenie na walne.pdf.pdf300.66 KB