„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne otwarte

Spotkanie informacyjne otwarte w każdej gminie LGD!!
  1. Gmina Łapsze Niżne                 03.08.2018 r.     10:00-13:00    
  2. Gmina Bukowina Tatrzańska    06.08.2018r.       10:00-13:00   
  3. Gmina Nowy Targ                     07.08.2018 r.     10:00-13:00  

Planowane ogłoszenie naborów:

1. Przedsięwzięcie nr 1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby.

2. Przedsięwzięcie nr 1.1.6 Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby

3. Przedsięwzięcie nr 1.2.5 Promocja i stworzenie warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji mieszkańców


Więcej informacji na plakacie!

Zapraszamy!!!