„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZAPROSZENIE na Walne Zebranie Członków LGD SPISZ -PODHALE

 

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu

                       z  a  p  r  a  s  z  a    

członków LGD Spisz - Podhale

na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się

20 czerwca 2018r. (tj. środa ) o godzinie 16:00

przy braku kworum  drugi termin o godz. 16.30

w Urzędzie Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 (sala obrad).

 

Osoby, które z ważnych powodów nie mogą brać udziału w Zebraniu

proszone są o pilny kontakt z Biurem LGD (jest możliwość złożenia pełnomocnictwa)

– tel. 18 263 341 144,     (tel. kom.)  664 758 092.

 

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do Biura LGD w celu zapoznania się z projektami dokumentów

i uchwał na Walne Zabranie Członków.

ZałącznikRozmiar
PDF icon 1. Proponowany porządek obrad WZC.pdf310.9 KB