„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UWAGA Beneficjenci w zakresie Podejmowania Działalności Gospodarczej

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wprowadzającej m. in. udogodnienia dla przyszłych przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, dotyczące możliwości skorzystania przez ww. osoby z tzw.„ulgi na start” (poniżej interpretacja ARiMR):

http://www.prow.malopolska.pl/download/prow/o-programie/pobierz-poradniki-i-publikacje/2018/05/10.05.2018-ddd.071.4.2018.ks.pdf

informujemy, że został zaktualizowany  wniosk o płatność dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. Zostało dodane oświadczenie dot. art.18. ust.1 Prawo Przedsiębiorców, które jest załącznikiem obowiązkowym na etapie składania wniosku (poniżej link do dokumentu): http://www.prow.malopolska.pl/realizuj-projekt/rozliczaj-projekt/leader-wzor-wniosku-o-platnosc-dla-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-poddzialania-19-2-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-objetego-prow-na-lata-2014-2020