„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W czerwcu zapraszamy do Mobilnych Punktów Doradztwa i Informacji

ZAPRASZAMY do Mobilnych Punktów Doradztwa i Informacji LGD Spisz - Podhale, podczas których będzie można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania projektów za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz o zasadach wyboru operacji.

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszenia i instytucje na indywidualne bezpłatne doradztwo!

Podczas bezpłatnych konsultacji, będzie można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej dla osób do 34 roku życia oraz projektów dla stowarzyszeń / osób fizycznych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz o zasadach wyboru projektów.
 
Najbliższe planowane do ogłoszenia nabory dotyczyć będą przedsięwzięć:
  1. Rozwój prowadzonych prze osoby do 34 roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby – przedsięwzięcie 1.1.6
  2. Wykreowanie wspólnego produktu turystycznego Spisza i Podhala w ramach partnerstwa – przedsięwzięcie 1.1.7
  3. Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla  rozwoju  obszaru –  przedsięwzięcie 1.1.9
  4. Izby Regionalne – przedsięwzięcie 1.2.4
  5. Promocja i stworzenie warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji mieszkańców – przedsięwzięcie 1.2.5
 

 

Miejsce

Termin

Czas

1

Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowinie Tatrzańskiej ul. T. Kościuszki 36

11.06.2018

18.06.2018

25.06.2018

02.07.2018

 

10:00 – 12:30

 

2

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej

ul. Gorczańska 7

12.06.2018

19.06.2018

26.06.2018

03.07.2018

 

10:00 – 12:30

 

3

Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy

Ul. 3 Maja 16

8.06.2018

15.06.2018

22.06.2018

29.06.2018

 

10:00 – 12:30

 

 

Zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszenia i instytucje na indywidualne bezpłatne doradztwo!