„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

BIULETYN LGD SPISZ-PODHALE NR 2/2019

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do lektury nowego numeru Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, na łamach którego prezentujemy nasze działania oraz inicjatywy z terenu gmin tworzących naszą lokalną grupę działania.

W aktualnym numerze prezentujemy informacje o planowanych naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczy działań związanych z rozwojem istniejących firm dla osób do 34 roku życia, promocja i stworzenie warónków do aktywnego trybu życia oraz trzy operacje własne tj. tworzenie izb regionalnych, wykreowanie wspólnego produktu turystycznego i integracja branż kluczowych dla rozwoju obszaru.

Święconka, grulownik spiski oraz sołdra – sołdrzyna spiska – to najnowsze produkty, które są kandydatami do włączenia na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Produkty te rekomenduje Małopolska Rada ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego. Teraz decyzję o ich wpisaniu na listę produktów tradycyjnych podejmie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podsumowujemy mikroprojekt pt. „Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza” dotyczący promocji obszaru trzech gmin członkowskich LGD Spisz – Podhale oraz wsi Wielka Frankowa na Słowacji, w ramach którego udało się stworzyć produkt turystyczny o charakterze transgraniczny oraz podnieść atrakcyjność terenów przygranicznych PL-SK na bazie posiadanych zasobów przyrodniczo – kulturowych.

Ponadto z materiału dowiemy się o planowanych, spotkaniach z mieszkańcami, szkoleniach dla potencjalnych Wnioskodawców i terminach uruchomienia mobilnych punktów doradztwa i informacji w gminach członkowskich zaplanowanych w ramach realizacji Planu komunikacji LGD.

Życzymy miłej lektury i zachęcamy do dzielenia się uwagami i spostrzeżeniami na łamach naszego wydawnictwa.

                                                                                                                                                                                                                                                                  Zarząd Stowarzyszenia LGD Spisz – Podhale

 

 

 

1/2018 - odsłon na dzień 31.12.2018 - 490 szt -----------  2112 ( liczba odsłon do czasu zamieszczenia kolejnego biuletynu)

2/2019 - odsłon na dzień 31.12.2019 - 141 szt.

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon BIULETYN nr 12018.pdf1.56 MB
PDF icon BIULETYN 2-2019.pdf318.64 KB