„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

MAJ 2018 - najbliższe dwa wydarzenia w Gminie Łapsze Niżne

Gmina Łapsze Niżne i Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy serdecznie zapraszają 20 maja na "Piknik sportowo-muzyczny dla Iwony" przy GOK w Niedzicy

oraz Gmina Łapsze Niżne serdecznie zaprasza 26 maja br. na IX MOCARNY ZBÓJ - start Plażą Zamajerz Niedzica o godz. 10:30

       

Galeria: