„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Veľká Franková - piatok 9. február 2018

POZVÁNKA


Obec Veľká Franková Vás pozýva na otvorenie úlohy mikroprojektu Označovanie turistickej trasy Veľká Franková - Kacwin, ktoré sa uskutoční dňa 09.02.2018 o 10.30 hod. v priestoroch - Obecného úradu, Veľká Franková č.74 [PDF]

Program:

10.30 hod. – Registrácia účastníkov

11.00 hod. – Slávnostné otvorenie

11.15 hod. – Športové hry vrátane animácií

12.45 hod. – Vystúpenia kultúrnych telies Ramagu, FS Malá Franková, Kacvin

13.30 hod. – Vyhodnotenie aktivít projektu partnera 1 mikroprojektu

14.00 hod. – Občerstvenie a individuálne rozhovory

15.00 hod. – Záver

 
Projekt:
Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza
Cezhraničná propagácia turistických trás regiónov Podhalia a Spiša

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z prostriedkov
štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry a PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Vedúci partner: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania SPISZ-PODHALE
Partner mikroprojektu 1: Obec Veľká Franková

Galeria: