„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD SPISZ - PODHALE

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale,

stosownie do  §17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Spisz - Podhale ,    z a w i a d a m i a   o  zwołaniu posiedzenia Rady LGD Spisz – Podhale

w dniu  10 stycznia 2018r. (środa) o godz. 15.00,

w sali obrad Urzędu Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Stwierdzenie  prawomocności  posiedzenia  (quorum)  na podstawie  listy  obecności podpisanej przez Członków Rady LGD Spisz - Podhale.

3.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.      Ponowne rozpatrzenie wniosku Nr. 5.LGDSP.2.2017

5.      Wolne wnioski.

6.      Zakończenie obrad

 

Opublikowano: 03/01/2018