„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Posiedzenie Rady LGD - 15.12.2017

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD SPISZ - PODHALE

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale,

stosownie do  §17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Spisz - Podhale ,    z a w i a d a m i a   o  zwołaniu posiedzenia Rady LGD Spisz – Podhale

w dniu  15 grudnia 2017 r.  (piątek) o godz. 15.00,

w sali obrad Urzędu Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie  prawomocności  posiedzenia  (quorum)  na podstawie  listy  obecności podpisanej przez Członków Rady LGD Spisz - Podhale.
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  4. Weryfikacja złożonych protestów w naborze Nr 6/2017.
  5. Wolne wnioski i zapytania
  6. Zakończenie obrad.