„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki oceny naboru 6/2017

Uprzejmie formujemy, że Rada LGD Spisz – Podhale dokonała w dniu 23.11.2017 oceny operacji, które zostały złożone w ramach naboru wniosków nr 6/2017 Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby, trwającego od 17 października 201 7 do 30 października 2017 do godz. 14:30.

Konkurs ogłoszony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej do pobrania:

1. Protokół z posiedzenia Rady

2. Lista operacji zgodnych ogłoszeniem naboru i LSR

3. Lista operacji wybranych przez LGD

Opublikowano: 30/11/2017

4. Protokół z posiedzenia Rady LGD Spisz - Podhale w dniu 15 grudnia 2017r. protest

Opublikowano: 21/12/2017