ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY LGD SPISZ - PODHALE

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale,

stosownie do  §17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Spisz - Podhale ,    z a w i a d a m i a   o  zwołaniu posiedzenia Rady LGD Spisz – Podhale

w dniu  23 listopada 2017 r.  (czwartek) o godz. 17.00,

w sali obrad Urzędu Gminy w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie  prawomocności  posiedzenia  (quorum)  na podstawie  listy  obecności podpisanej przez Członków Rady LGD Spisz - Podhale.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Ocena operacji w naborze Nr 6/2017
 5. Ustalanie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji w naborze Nr 6/2017
 6. Sporządzenie listy ocenianych operacji w naborze Nr 6/2017
 7. Sporządzenie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz które zostały uznane za zgodne z LSR w naborze Nr 6/2017
 8. Sporządzenie listy operacji wybranych w naborze Nr 6/2017
 9. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia w naborze Nr 6/2017
 10. Podjęcie uchwał o przyjęciu list: operacji, zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz które zostały uznane za zgodne z LSR, wybranych  w naborze  Nr 6/2017
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

 

W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia lub konieczności uzyskania wyjaśnień/ dokumentów niezbędnych do oceny i wyboru operacji, dodatkowe posiedzenie Rady LGD Spisz - Podhale zostanie wyznaczone w nowym terminie, który zostanie ustalony na zwołanym posiedzeniu.

 

Tagi: