„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy na Rajd z Rowerem do Białki Tatrzańskiej

Koniec tegorocznego sezonu rowerowego nastąpi lada moment. Dla wielu najbliższe dni mogą być ostatnią okazją do jazdy na rowerze w tym sezonie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działanie Spisz – Podhale w partnerstwie Wielkiej Frankowej organizują w najbliższy piątek tj. 20 października rajd z rowerem w Białce Tatrzańskiej. Impreza współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 na realizację mikroprojektu: „Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza”.

Zgłoszenia uczestników na rajd rowerowy przyjmowane są pod numerem tel. 664758092. Wymagana jest zgoda rodziców na udział w rajdzie (oświadczenie w załączniku) !

ZałącznikRozmiar
PDF icon oswiadczenie_rodzica.pdf255.93 KB
PDF icon REGULAMIN_RAJDU_ROWEROWEGO.pdf366.23 KB
Galeria: