„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LGD w Obidowej na imprezie "Głuszec Półmaraton"

W niedzielę 8-go października br. pracownicy biura LGD spotkali się z mieszkańcami gminy Nowy Targ i okolic podczas imprezy "Głuszec Półmaraton 21 km"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale kontynuuje doradztwo i konsultacje z mieszkańcami w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz możliwości uzyskania wsparcia na zgłoszone projekty.

Na stoisku udzielano porad jak uzyskać pomoc w rozwoju organizacji pozarządowej, poprawy warunków lokalowych, rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej oraz organizacji miejsc i imprez integracji społeczności lokalnej.

LGD rozdysponowała ulotki informujące o zasadach przyznawania pomocy w ramach wdrażania LSR oraz materiały promocyjne i gadżety.

Galeria: