„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I SPOTKANIE DLA GRUPY DEFAWORYZOWANEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale serdecznie zaprasza

- na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów 12 października 2017 r. od godz. 14:00 w Łapszach Niznych (Gminna Bibliiteka Publiczna ul. Jana Pawła II 63) oraz

- na spotkanie informacyjne dla osób do 34 roku życia z terenu gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ, które zostanie przeprowadzone w Łapszach Niżnych ul. Jana Pawła II 63, 12.10.2017 od godz. 16:00.

Podczas spotkań zostaną omówione m.in. założenia Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, zasady oceniania i wyboru operacji przez LGD oraz jak wypełnić wniosek o przyznanie pomocy .


Spotkania skierowane są w szczególności do mieszkańców - osób do 34 roku życia.

Podczas spotkań będzie można skonsultować pomysł na operację oraz sprawdzić, czy spełnia kryteria i jest zgodna z LSR.

Informacja
W związku z ograniczoną ilością miejsc na spotkaniach z przedsiębiorcami należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj!) i przesłać go  mailowo lgd.spisz@gmail.com  w terminie do 10 października 2017r. Kolejność przyjmowanych formularzy będzie miała wpływ na możliwość wzięcia udziału w spotkaniu.

Uczestnictwo w spotkaniu zostanie potwierdzone przez pracownika biura LGD  telefonicznie lub mailowo.