„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

BIULETYN LGD SPISZ-PODHALE NR 2/2017

Zapraszamy Państwa do lektury wakacyjnego numeru Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, w którym przedstawiamy najciekawsze informacje dotyczące realizacji LSR.

Mimo letniego okresu nie odpoczywamy, a rozpoczynamy realizację nowych projektów, inicjatyw a także przygotowujemy się do kolejnych naborów wniosków, które nasze LGD planuje przeprowadzić w zakresie projektów grantowych. 

Perspektywa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – to również szeroko pojęta współpraca międzynarodowa i  międzyregionalna, którą chcemy zapoczątkować na naszym terenie inicjując projekty współpracy mające na celu wspólną wymianę doświadczeń i poszukiwanie rozwiązań, ale i dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Dlatego uczestniczymy w spotkaniach z naszymi partnerami z Węgier oraz sąsiednimi LGD.

Ponadto z materiału dowiemy się o zmianach Lokalnej Strategii Rozwoju, na co wpłynęły m.in. doświadczenia wynikające z pierwszych naborów w nowym okresie programowania oraz zmiany w przepisach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Życzymy miłej lektury i zachęcamy do dzielenia się uwagami i spostrzeżeniami na łamach naszego wydawnictwa.

Zarząd Stowarzyszenia LGD Spisz – Podhale

ZałącznikRozmiar
PDF icon BIULETYN nr 2_2017.pdf1.86 MB