„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek o płatność dla beneficjentów otwierających działalność gospodarczą

WZORY DOKUMENTÓW DLA OPERACJI Z ZAKRESIU PODEJMOWANIA DZIAŁANOŚCI GOSPODRACZEJ

1) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) zaktualizowana 31.05.2017 -otwórz
  • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
  • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)
  • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz