„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualizacja dokumentów LGD

Szanowni Państwo

W związku z aktualizacją  dokumentów LGD przez WZC w dniu 13.07.2017 r. informujemy że stosowne dokumenty zostały zaktualizowane na naszej stronie (poniżej linki):