„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty rękodziała

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Niedzicy otrzymało z Gminy Łapsze Niżne dofinansowanie na realizacje projektu pt. „Zostawić ślad-warsztaty lokalnego rękodzieła” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Gminy Łapsze Niżne w roku 2017.

Projekt jest realizowany od czerwca do października 2017. Projekt pt. "Zostawić ślad - warsztaty lokalnego rękodzieła" ma na celu promocję tradycyjnego rękodzieła artystycznego tj. z wikliny, z drewna, haftu i promocja rodzimej tradycji poprzez organizację warsztatów na których zostaną przedstawienie ich technik wykonania. Zaplanowane działania w ramach projektu to przeprowadzenie 24 spotkań dla 20 uczestników z 3 różnych warsztatach. Planuje się zorganizowanie wystawy pt.: "Przyjemne z pożytecznym" na której będą zaprezentowane powstałe dzieła przez uczestników warsztatów.

SGW poszukuje uczestników, osób dorosłych, które chciałyby poznać tradycyjne rękodzieło.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z SGW, tel. 501929452, koordynator zadania – Jolanta Kałafut

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona !

Galeria: