„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty z robotyki dla dzieci

Grupa nieformalna "Mamy dla dzieci" we współpracy ze Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich w Niedzicy pozyskało środki ma realizację projektu " Ale Robot - LEGO robotyka od teorii do praktyki" w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Małopolska Lokalnie za pośrednictwem Babiogórskiego Stowarzyszenia ZIELONA LINIA.

Opis projektu:
Uczestnikami będą dzieci z Szkół Podstawowych w Łapszach Niżnych i Kacwinie. W ramach projektu odbywać się będą warsztaty z robotyki przeznaczone dla grupy dzieci w wieku 6-8 lat. Celem jest zdobycie nowej wiedzy nt. nowoczesnych technologii. Na warsztatach uczestnicy wykorzystywać będą zaawansowane systemy Lego dostosowane do wieku grupy oraz korzystając z notebooka będą budować maszyny i roboty a następnie je programować do wykonywania praktycznych czynności. Konstruowane modele, będą odzwierciedlać znane z życia urządzenia, pokazując ich działanie. Programowanie robotów będzie miało na celu uświadomienie dzieciom mechanizmów i procesów zachodzących w technice i robotyce. Dzięki warsztatom, praktycznemu podejściu i kooperacji rozwijane będą kluczowe kompetencje społeczne i techniczne. Drugim działaniem projektu jest przeszkolenie 4 osób w zakresie programowania tak by później w ramach wolontariatu prowadziły zajęcia z robotyki z dziećmi.

Programowanie to wiedza łatwo przyswajalna. Wbrew powszechnemu przekonaniu – jego podstaw może nauczyć się każdy. W przypadku najmłodszych dzieci – pierwszoklasistów, czy nawet przedszkolaków – nauka programowania sprowadza się przeważnie do wykształcenia pewnego sposobu myślenia o językach kodowania jako ścieżki do celu i sposobie wyciągania logicznych wniosków.

W miesiącach lipiec – październik przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe przeznaczone dla dzieci w wieku 6-8 lat.

Celem warsztatów jest rozbudzenie wśród naszych najmłodszych zainteresowań technicznych i praktycznych umiejętności kodowania oraz budowy podstawowych urządzeń.

Galeria: