„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozeznanie cenowe rynku

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale w związku z realizacją mikroprojektu pt. "Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu TATRY w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-202, zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie następujących zadań:

 

19. Zorganizowanie Study tours dla 30 osób

- Termin składania ofert: 27.02.2018 do godz. 10.00

- Zapytanie ofertowe nr 20 i formularz ofertowy

 

18. Zorganizowanie rajdów krajoznawczych

- Termin składania ofert: 21.12.2017 do godz. 10.00

- Zapytanie ofertowe nr 19 i formularz ofertowy

 

17. "Przetestowanie aplikacji w terenie/traser 50 godzin pracy"

- Termin składania ofert: 19.09.2017 do godz. 10.00

- Zapytanie ofertowe nr 18 i formularz ofertowy

 

16.Zatrudnienie administratora strony internetowej

- Termin składania ofert: 29.07.2017 do godz. 10.00

- Zapytanie ofertowe nr 17 i formularz ofertowy

 

14. Wykonanie pieczątek turystycznych

- Termin składania ofert: 05.09.2017 do godz. 10.00

- Zapytanie ofertowe nr 8 i formularz ofertowy

 

13. Opracowanie projektu i tekstu broszury paszportu turystycznego pogranicza polsko - słowackiego

- Termin składania ofert: 05.09.2017 do godz. 10.00

- Zapytanie ofertowe nr 7 i formularz ofertowy

 

12. Wydanie broszurki - paszport turystyczny

- Termin składania ofert: 31.08.2017 do godz. 10.00

- Zapytanie ofertowe nr 6 i formularz ofertowy

 

11. Zbieranie danych do aplikacji 60 godz. pracy

- Termin składania ofert: 31.07.2017 do godz. 10.00

- Zapytanie ofertowe nr 16 i formularz ofertowy

 

10. Zorganizowanie rajdów krajoznawczych

- Termin składania ofert: 29.07.2017 do godz. 10.00

- Zapytanie ofertowe nr 14 i formularz ofertowy

 

9. Tłumaczenie tekstów na język słowacki

- Termin składania ofert: 06.07.2017 do godz. 10.00

- Zapytanie ofertowe nr 9 i formularz ofertowy

 

8. Zlecenie przejazdy podczas testowania aplikacji i zbierania danych

- Termin składania ofert: 21.06.2017 do godz. 10.00

- Zapytanie ofertowe nr 13 i formularz ofertowy

 

7. Wykonanie gadżetów pamiątkowych towarzyszących (pakiet: koszulka kolarska, proporczyki, odznaki pamiątkowe)

- Termin składania ofert: 21.06.2017 do godz. 10.00

- Zapytanie ofertowe nr 12 i formularz ofertowy

 

6. Zorganizowanie Study tours dla 30 osób

- Termin składania ofert: 12.06.2017 do godz. 10.00

- Zapytanie ofertowe nr 11 i formularz ofertowy

 

5. Wykonanie filmów promocyjnych

- Termin składania ofert: 06.06.2017 do godz. 10.00

- Zapytanie ofertowe nr 5 i formularz ofertowy

 

4. Opracowanie strony internetowej z elementami interaktywnymi i aplikacjami mobilnymi

- Termin składania ofert: 01.06.2017 do godz. 10.00

- Zapytanie ofertowe nr 4 i formularz ofertowy

 

3. Opracowanie projektu logo trasy rowerowej na Spiszu (PL-SK)

- Termin składania ofert: 30.05.2017 do godz. 12.00

- Zapytanie ofertowe nr 3 i formularz ofertowy

 

2. Wykonanie zdjęć plenerowych krajobrazowych i miejsc atrakcji turystycznych

- Termin składania ofert: 30.05.2017 do godz. 10.00

- Zapytanie ofertowe nr 2 i formularz ofertowy

 

1. Zatrudnienie administratora strony internetowej

- Termin składania ofert: 29.05.2017 do godz. 10.00

- Zapytanie ofertowe nr 1 i formularz ofertowy