„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

BIULETYN LGD SPISZ-PODHALE NR 1/2017

Zapraszamy Państwa do lektury nowego numeru Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, na łamach którego prezentujemy nasze działania oraz inicjatywy z terenu gmin tworzących naszą lokalną grupę działania.

W aktualnym numerze prezentujemy informacje o zakończonych pierwszych naborach wniosków przeprowadzonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego przekazaliśmy 2,6  miliona na działania związane z rozwojem istniejących firm, rozwojem infrastruktury niekomercyjnej, działania marketingowe, czy też na projekty związane z zakładaniem pierwszej działalności gospodarczej.

Aktywnie dążymy do rozwoju społeczności lokalnej, w tym do kreowania lokalnych liderów i silnych wolontariuszy pozyskując zewnętrzne środki finansowe na realizację  projektu „Inkubator wolontariatu Podhala, Spisza i Orawy” w ramach programu FIO 2017. we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Orawy (koordynator projektu) i Podhalańską Lokalną Grupą Działania.

Promujemy obszar trzech gmin członkowskich LGD Spisz – Podhale oraz wieś Wielka Frankowa na Słowacji poprzez realizację mikroprojektu pt. „Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza” w ramach którego planujemy stworzyć produkt turystyczny o charakterze transgraniczny oraz podnieść atrakcyjność terenów przygranicznych PL-SK na bazie posiadanych zasobów przyrodniczo – kulturowych.

Ponadto z materiału dowiemy się o zmianach koniecznych aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, na co wpłynęły m.in. doświadczenia wynikające z pierwszych naborów w nowym okresie programowania oraz zmiany w przepisach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Życzymy miłej lektury i zachęcamy do dzielenia się uwagami i spostrzeżeniami na łamach naszego wydawnictwa.