„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki wyboru ofert cenowych

Wyniki wyboru najkorzystniejszych ofert cennowych do zadania :

1. "Zatrudnienie administratora strony internetowej".

2. "Wykonywanie zdjęć plemerowych krajobrazowych i miejsc atrakcji turystycznych".

3. "Opracowanie projektu logo trasy rowerowej na Spiszu (PL-SK)"

4. "Opracowanie strony internetowej  z elementami interaktywnymi i aplikacjami mobilnymi".

5. "Opracowanie, wydrukowanie i dostawa 30.000 szt. poliestrowej foliowanej mapy turystycznej transgranicznej w przewidywanej skali 1:50000"