„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki wyboru ofert cenowych

Wyniki wyboru najkorzystniejszych ofert cennowych do zadania :

 

1. "Zatrudnienie administratora strony internetowej"

2. "Wykonywanie zdjęć plenerowych krajobrazowych i miejsc atrakcji turystycznych"

3. "Opracowanie projektu logo trasy rowerowej na Spiszu (PL-SK)"

4. "Opracowanie strony internetowej  z elementami interaktywnymi i aplikacjami mobilnymi".

5. "Wykonanie filmów promocyjnych"

6. "Wydanie broszurki-paszport turystyczny"

7. "Opracowanie projektu i tekstu broszury paszportu turystycznego"

8. "Wykonanie pieczątek turystycznych"

9. "Tłumaczenie tekstów na język słowacki"

11. "Zorganizowanie Study tours dla 30 osób"

12. "Wykonanie gadżetów pamiątkowych tworzących pakiet"

13. "Przejazdy podczas testowania aplikacji i zbierania danych"

14. "Zorganizowanie rajdów krajoznawczych"

15. "Opracowanie, wydrukowanie i dostawa 30.000 szt. poliestrowej foliowanej mapy turystycznej transgranicznej w przewidywanej skali 1:50000"

16. "Zbieranie danych do aplikacji 60 godz. pracy"

17. "Zatrudnienie administratora strony internetowej"

18. "Przejazd podczas testowania aplikacji 50 godz."

19. "Zorganizowanie rajdów krajoznawczych"

20. "Zorganizowanie Study tours dla 30 osób"

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 na realizację mikroprojektu: „Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza” umowy o dofinansowanie mikroprojektu wspólnego nr INT/ET/TAT/1/I/B/0062.