„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy na realizację mikroprojektu

LGD Spisz - Podhale podpisała umowę o dofinansowanie mikroprojektów w Euroregionie "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

W dniu 5 maja 2017 r. w siedzibie Związku Euroregion „Tatry” w Nowym Targu prezesi Wiesław Parzygnat i  Julian Kowalczyk wraz ze starostą Wielkiej Frankowej - Pavol Sol`ava podpisali umowę na realizacje mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 pt. "Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza"

Galeria: