„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach KONKURSU NR 1/2017

W dniu 14 lutego 2017r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD Spisz - Podhale dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji złożonych w odpowiedzi na przeprowadzony przez LGD Spisz - Podhale Konkurs - w ramach 4 naborów wniosków o przyznanie pomocy tj.:

- Nabór nr 1/2017 dla zakresu tematycznego budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, >>>WYNIKI OCENY<<<

- Nabór nr 2/2017 dla zakresu tematycznego rozwijanie działalności gospodarczej >>>WYNIKI OCENY<<<

- Nabór nr 3/2017 dla zakresu tematycznego rozwijanie działalności gospodarczej - osoby do 34 roku życia >>>WYNIKI OCENY<<<

- Nabór nr 4/2017 dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej >>>WYNIKI OCENY<<<

Poniżej zamieszczono listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, listy operacji wybranych do dofinansowania, listę operacji ocenionych oraz  Protokół z Posiedzenia Rady LGD.

Nabór nr 1/2017

Lista operacji w ramach naboru numer 1/2017 dla zakresu tematycznego budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Nabór nr 2/2017

Lista operacji w ramach naboru numer 2/2017 dla zakresu tematycznego Rozwijanie działalności gospodarczej

Nabór nr 3/2017  

Lista operacji w ramach naboru numer 3/2017 dla zakresu tematycznego Rozwijanie działalności gospodarczej- osoby do 34 roku życia

Nabór nr 4/2017 

Lista operacji w ramach naboru numer 4/2017 dla zakresu tematycznego Podejmowanie działalności gospodarczej

Protokół:

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale

 

Opublikowano dnia: 21/02/2017

 

Protokół z postępowania odwoławczego z dnia 10.03.2017 - opublikowano dnia 13/03/2017

 

Protokół z posiedzenia rady LGD Spisz - Podhale z dnia 11.05.2017