„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie na szkolenie w związku z naborem 5/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale  serdecznie zaprasza na szkolenie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w związku z planowanym naborem wniosków w ramach projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD "Działania marketingowe wspólne dla całego obszaru LGD" w zakresie:

- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulinarnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki

W trakcie szkolenia zostanie również szczegółowo omówiony sposób wypełniania wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Zaproszenie kierowane jest do przedstawicieli sektora społecznego (m.in. fundacje, stowarzyszenia) obszaru objętego LSR. Szkolenie odbędzie się 7.02.2017r o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Nowy Targ (sala obrad).

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD w godzinach przyjmowania stron:

Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 ( II piętro p. 19)          Poniedziałek – Piątek: 8:00 – 14:30

Tel: 664758092

e-mail: lgd.spisz@gmail.com