„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

Dokumenty dla  członków Stowarzyszenia:

  1. Deklaracja członkowska dla osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarczą-  deklaracja,  otwórz.docx, wersja archiwalna.docx
  2. Deklaracja członkowska dla osób prawnych- otwórz.docx, wersja archiwalna.docx
  3. Deklaracja rezygnacji z członkostwa  -otwórz.docx, wersja archiwalna.docx
  4. Zgloszenie zmiany danych osoba prawna - formularz z dnia 08.01.2020 - wersja archiwalna

 

Lista członków LGD:

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA:

  • Uchwała o wysokości składki członkowskiej - otwórz.pdf

 

Składkę członkowską można wpłacić przelewem:

Tatrzański Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej
nr konta: 07 8791 0009 0000 0007 8546 0001

 

Adresat:

LGD Spisz - Podhale

34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9

z adnotacją "składka członkowska za rok............."

 

Składkę można wpłacić także w biurze Stowarzyszenia:

34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:30