„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd LGD Spisz - Podhale

Zarząd Stowarzyszenia

(data ukonstytuowania 4 lipiec 2018 r.)

 

Lp.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

1

Schlegel Janina

Prezes Zarządu

2

Parzygnat Wiesław

Wiceprezes Zarządu

3

Buła Stanisław

Wiceprezes Zarządu

4

Wnęk Maria

Skarbnik zarządu

5

Arendarczyk Urszula

Sekretarz zarządu

6

Sołtys Wojciech

Członek Zarządu

7

Kikla Marian

Członek Zarządu