„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd LGD Spisz - Podhale

Zarząd Stowarzyszenia

 

Lp.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

1

Kowalczyk Julian

Prezes

2

Parzygnat Wiesław

Wiceprezes

3

Bafia Renata

Skarbnik

4

Wnęk Maria

Sekretarz

5

Kikla Marian

Członek Zarządu

6

Sołtys Wojciech

Członek Zarządu

7

Schlegel Janina

Członek Zarządu

8

Buła Stanisław

Członek Zarządu