„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarząd LGD Spisz - Podhale

 

Zarząd Stowarzyszenia

KADENCJA  17.02.2020 - 17.02.2024 - obecna

Zarząd do dnia 17.02.2024
Lp. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1 Schlegel Janina Prezes Zarządu
2 Parzygnat Wiesław  Wiceprezes Zarządu
3 Buła Stanisław Wiceprezes Zarządu
4 Wnęk Maria Skarbnik zarządu
5 Arendarczyk Urszula Sekretarz zarządu
6 Sołtys Wojciech  Członek Zarządu
7 Kikla Marian Członek Zarządu

 

 

KADENCJA  22.01.2016-22.01.2020

(data ukonstytuowania 4 lipiec 2018 r.)

Zarząd do dnia 22.01.2020
Lp. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1 Schlegel Janina Prezes Zarządu
2 Parzygnat Wiesław  Wiceprezes Zarządu
3 Buła Stanisław Wiceprezes Zarządu
4 Wnęk Maria Skarbnik zarządu
5 Arendarczyk Urszula Sekretarz zarządu
6 Sołtys Wojciech  Członek Zarządu
7 Kikla Marian Członek Zarządu