„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

 

Lp.

Nazwisko i imię

Pełniona funkcja

1

Błachut Dominik

Przewodniczący

2

Pietraszek Józef  

Zastępca

3

Rzepka Ludwik

Sekretarz