„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszamy do udziału w Akademii Badań Społecznych w Nowym Targu

Zapraszamy organizacje z Subregionu podhalańskiego do udziału w Akademii Badań Społecznych!

Jeśli chcesz:

– Zrozumieć korzyści płynące z prowadzenia badań społecznych

– Zwiększyć kompetencje pracowników i członków organizacji

– Przeciwdziałać rozmywaniu się misji organizacji

– Zwiększyć skuteczność działań poprzez lepszą diagnozę potrzeb ich odbiorców

– Sprawniej angażować członków społeczności lokalnej i wolontariuszy w działania organizacji

– Wzmocnić zdolność pozyskiwania środków finansowych

– Nawiązać kontakty z innymi organizacjami działającymi w subregionie

zgłoś się do Akademii!

Najbliższe spotkanie w regionie podhalańskim

Najbliższe spotkanie dla podmiotów z regionu podhalańskiego odbędzie się 14 lipca, w godzinach 16:00-20:00, w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Spisz-Podhale, przy ulicy Bulwarowej 9 w Nowym Targu.

Kolejne terminy szkoleń ustalane będą wspólnie z uczestnikami projektu.

Zapraszamy do zgłaszania się poprzez formularz rekrutacyjny pod adresem: http://goo.gl/forms/jXrdvMZvzcEZZP243

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Socjometr.
Wsparcia merytorycznego udziela Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Kontakt

W sprawach związanych z Akademią Badań Społecznych można kontaktować się z nami:

telefonicznie – 577 614 450

mailowo – akademia@socjometr.pl

Data: 
czwartek, 14 Lipiec, 2016