„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 - 2013 - DOKUMENTY:

Regulamin pracy Rady:

Lokalna Strategia Rozwoju

Zestawienia rzeczowo - finansowe z działania Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i  aktywizacja:

 Zestawienia rzeczowo finansowe z realizacji projektów współpracy: