„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LSR na lata 2016 - 2023

Jednym z działań, które realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER” - rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

W podejściu LEADER należy zwrócić uwagę na dokument jakim jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), która stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach PROW. Proces tworzenia LSR odbywał się przy udziale społeczności lokalnej. Na każdym jego etapie nasi mieszkańcy mieli szansę opiniować dokument, zgłaszać sugestie i uwagi w ramach planu włączenia społeczności lokalnej. W strategii zawarte zostały kierunki rozwoju obszaru LGD na kolejne lata oraz pomysły na wykorzystanie funduszy europejskich. Dzięki temu dokumentowi mieszkańcy, przedsiębiorcy i samorządy po raz kolejny zyskają możliwość sięgnięcia po środki unijne na realizację projektów służących rozwojowi naszego obszaru. 

7. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - aktualizacja - sierpień 2020r. otwórz.pdf ,  Załącznik nr 5 Plan Komunikacji -otwórz.pdf

6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - aktualizacja - styczeń 2020 r. - otwórz.pdf

5. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - aktualizacja - lipiec 2019 r. - otwórz.pdf

4. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - aktualizacja - sierpień 2018 r. - otwórz.pdf

3. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - aktualizacja - lipiec 2017 r. - otwórz.pdf 

2. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - aktualizacja - czerwiec 2016 r. - otwórz.pdf

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) - grudzień 2015 r. - otwórz.pdf