„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 :

 

 

HARMONOGRAM naborów wniosków:

 

KRYTERIA WYBORU i PROCEDURY ZMIANY KRYTERIÓW: (obowiązujące od 7.12.2016r)

OPIS STANOWISK PRACY BIURA LGD SPISZ - PODHALE  (.pdf)

- Inne dokumenty do których upublicznienia zobowiązała się LGD w umowie ramowej:

- Zestawienia rzeczowo - finansowe z realizowanych przez LGD operacji

- Informacje o sposobie wykorzystania środków finansowych o których mowa w paragr. 4 ust. 3 umowy ramowej (środki na Funkcjonowanie LGD):

- Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD