„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne lokalnych kryteriów wyboru

W ślad za konsultacjami społecznymi strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w związku z warunkowym wyborem LGD Spisz-Podhale do realizacji LSR, poddajemy pod konsultacje:

- lokalne kryteria wyboru grantobiorców

- lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD

- lokalne kryteria wyboru operacji własnych LGD.

Przedstawione proponowane Karty oceny są przyporządkowane do konkretnych typów operacji i przedsiewzięć określonych w LSR. Dołożyliśmy starań aby Karty oceny były czytelne a kryteria jasne, zrozumiałe i mierzalne i niedyskryminujące. Prosimy o zapoznanie się z tymi propozycjami i następnie o przesłanie Państwa uwag co do proponowanych wzorów kart oceny zawierających lokalne kryteria wyboru. O zgłaszanie uwag prosimy w szczególności jeśli zauważają Państwo jakieś niezgodności, niedoprecyzowania czy inne zarzuty odnośnie proponowanej punktacji.
Będziemy wdzięczni za każdą merytoryczną i uzasadnioną uwagę, która pozwoli ponownie zweryfikować i skorygować kryteria jeszcze przed ich przyjęciem przez WZC.

Poniżej zamieszczamy lokalne kryteria wyboru w formie wzorów kart oceny.

Uwagi prosimy przesyłać w terminie nieprzekraczalnym do 02.06.2016 r. do godziny 8:00  poprzez FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH KRYTERIÓW WYBORU

 

opublikowano 25.06.2016 r.