„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne LSR

W związku z warunkowym wyborem LGD Spisz-Podhale do realizacji LSR, poddajemy pod konsultacje strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Przedstawione proponowane zmiany w LSR zatwierdzonej przez WZC (Walne Zebranie Członków) w grudniu 2015 r. dotyczą głównie zapewnienia dostosowania LSR do koniecznych wymagań wobec strategii wybranych do realizacji w latach 2016-2022. Prosimy o przesłanie Państwa uwag co do prezentowanego dokumentu - w szczególności jeśli zauważają Państwo jakieś niezgodności pomiędzy diagnozą obszaru a planowanymi przedsięwzięciami oraz planem komunikacji w tym działań z zakresu animacji lokalnej i współpracy.
Będziemy wdzięczni za każdą merytoryczną i uzasadnioną uwagę.

Poniżej zamieszczamy do Państwa informacji Strategię z zaznaczonymi propozycjami zmian oraz osobno wykaz z uzasadnieniem wprowadzonych zmian.

Uwagi prosimy przesyłać poprzez FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH