„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lista Małopolskich LGD

Została opublikowana lista Małopolskich LGD, które w ramach przeprowadzonego konkursu w dniach 17 listopada 2008- 15 stycznia 2009 roku złożyły wnioski o wybór LGD do realizacji LSR wraz z Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

Zgodnie z zapisem § 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Wyboru dokonuje się w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków.

Lista małopolskich LGD, które złożyły wnioski wraz z LSR

1. Stowarzyszenie "Powiśle Dąbrowskie"

2. Lokalna Grupa Działania "Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich"

3. Stowarzyszenie "Przyjazna Dolina Raby"

4. "Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec"

5. Stowarzyszenie "Pogórze Sądeckie -Kochełm"

6. "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz"

7. Lokalna Grupa Działania "Gościniec"

8. Lokalna Grupa Działania "Klimas"

9. Lokalna Grupa Działania "Wielicka Wieś"

10. Lokalna Grupa Działania "Wieprz ze smakiem"

11. Stowarzyszenie "Blisko Krakowa"

12. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu"

13. Stowarzyszenie "Podhalańska Lokalna Grupa Działania"

14. Stowarzyszenie "Borzęcińsko-Radłowska Lokalna Grupa Działania Przedgórze"

15. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

16. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Beskid Gorlicki"

17. "Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Płaskowyżu Proszowickiego Prokopara"

18. Lokalna Grupa Działania"Stowarzyszenie Rozwoju Orawy"

19. Część pierwsza Lokalna Grupa Działania"Na śliwkowym szlaku" Część druga Lokalna Grupa Działania "Na śliwkowym szlaku"

20. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gorce-Pieniny"

21. "Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa"

22. Lokalna Grupa Działania "Perły Beskidu Sądeckiego"

23. Lokalna Grupa Działania"Piękna Ziemia Gorczańska"

24. "Nadwiślańska Grupa Działania Cenoma"

25. Lokalna Grupa Działania "Zdrój"

26. Stowarzyszenie "Dolina Karpia"

27. "Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Wspólnota Królewskiej Puszczy"

28. "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo na Jurze"

29. "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska"

30. Lokalna Grupa Działania "Dunajec-Biała"

31. Lokalna Grupa Działania "Nasze Góry"

32. "Turystyczna Podkowa"

33. Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

34. Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą"

35. "Rozwój Inicjatyw Lokalnych Leader +"

36."Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Dalinem i Gościbią"

37. Lokalna Grupa Działania "Wadoviana"

38. "Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy"

39. "Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa"

40. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Jurajska Kraina"

41. Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby"

42."Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju"