„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Chcesz mieć wpływ na kształt LSR - włącz się w przygotowanie strategii

Zapraszamy Państwa do aktywnego włączenia się w przygotowanie strategii poprzez wypełnienie ankiet, które zostaną wykorzystane przy opracowaniu LSR na lata 2016–2023.

ANKIETA Nr 1 pomoże w wypracowaniu analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse, zagrożenia) na obszarze działania LGD.

ANKIETA Nr 2 pomoże w określeniu celów przedsięwzięć na obszarze działania LGD.

ANKIETA Nr 3 pomoże w określeniu procedur wyboru i oceny operacji realizowanych na obszarze działania LGD.

 

Wypełniając ankiety macie Państwo bezpośredni wpływ na kształt Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy

 

Ankietę do wypełnienia można pobrać  także w biurze LGD, adres: ul. Jana Pawła II 63, 34-442 Łapsze Niżne.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: lgd.spisz@gmail.com lub dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGD.