„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do składania propozycji projektów do realizacji w latach 2016-2023

Szanowni Państwo, 

W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016 - 2023 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy. Opracowanie LSR stanowi podstawę do ubiegania się przez Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Po zaakceptowaniu pomysłu na projekt przez Zespół ds. LSR oraz przeprowadzeniu konsultacji
z autorami wybranych projektów, zostaną one uwzględnione przy konstruowaniu dokumentu LSR.

Wypełnioną fiszkę można przesyłać w terminie do 14 października 2015r. na adres e-mail: lgd.spisz@gmail.com .Fiszkę projektową można również pobrać w siedzibie LGD; Stowarzyszenie Rozwoju Spisza Okolicy z siedzibą w Łapszach Niżnych ul. Jana Pawła II 63

W razie pytań prosimy o kontakt: tel. 18 334 11 44 / 664 758 092

DO POBRANIA:

PROJEKT planowany do realizacji we współpracy z Lokalną Grupą Działania (LGD) Stowarzyszenia Rozwoju Spisza  i Okolicy w latach 2016-2023