„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Chcesz mieć wpływ na rozwój Twojej miejscowości- Przyjdź na otwarte spotkanie

                               

Zaproszenie do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolic

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do mieszkańców gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ, lokalnych liderów, przedstawicieli JST, ośrodków kultury, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, regionalistów itp. zainteresowanych realizacją działań skierowanych na rozwój swoich oraz pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich z prośbą o włączenie się w proces budowy LSR  poprzez udział w konsultacjach społecznych według harmonogramu przedstawionego poniżej lub przedstawiania swoich propozycji/wniosków do LSR.

Propozycje i wnioski prosimy przesyłać na adres mailowy Stowarzyszenia: lgd.spisz@gmail.com lub składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia ul. Jana Pawła II 63 Łapsze Niżne we wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 do 12.00.

 

Harmonogram konsultacji społecznych na obszarze planowanym do objęcia LSR Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy.

L.p.

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Planowany program spotkania

 

1

2

3

4

1.

Gmina wiejska Bukowina Tatrzańska

Sala obrad -Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska

ul. Długa 144 Bukowina Tatrzańska

23.09.2015 r.

10.00

1.Harmonogram prac nad LSR

2. Prezentacja założeń LEADER 2016v -2022

3. Przeprowadzenie analizy strategicznej zasobów własnych i otoczenia zewnętrznego - analiza SWOT, okrślenie mocnych i słabych stron obszaru LGD oraz szans i zagrożeń

4. Omównienei wyników analiy SWOT

5. Zdefiniowanie problemów i określenie celów dla obszaru LGD

6. podsumowanie prac warsztatowych

7. przeprowadzenie banań ankietowych

2.

Gmina Wiejska Łapsze Niżne

Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy

ul. 3 Maja 16 Niedzica

23.09.2015 r.

13.00

 j. w.

3.

Gmina wiejska Nowy Targ

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej 

ul. Gorczańska 7 Łopuszna

23.09.2015 r.

16.00

j.w.

 

Biuro w okresie budowy strategii będzie zapewniało obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy 2 dni w tygodniu po 4 godziny, tj. we wtorek i czwartek w godzinach od 8.00 do 12.00.

 

DO POBRANIA : Zaproszenie.doc