„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków na działanie Odnowa i rozwój wsi w ramach Wdrażanie LSR

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy
działającego na terenie gmin:
Łapsze Niżne, Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 29 maja 2013 r. do 12 czerwca 2013 r.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.spisz.org. Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.spisz.org, oraz do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy miejscowość: Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 63 w godz. 8:00 – 16:00.

Wysokość dostępnych środków w 2013 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:
- „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 771 205,70 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania.  Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektów przez LGD: otrzymanie minimum 50% maksymalnej liczby punktów w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy miejscowość: Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 63 (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej), w godz. 8:00 – 16:00.

Więcej informacji:

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy oraz pod numerem tel. 018/334 11 44, kom. 664 758 092.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Dokumentacja konkursowa - pobież