„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt współpracy pn. „Kraina niezapomnianych chwil”

 W dniu 28 sierpnia 2012r.  w biurze stowarzyszenia „Gorce-Pieniny” w Krościenku pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Gorce Pieniny” a sąsiednim Stowarzyszeniem Rozwoju Spisza i Okolicy z siedzibą w Łapszach Niżnych, została podpisana umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy pn. „Kraina niezapomnianych chwil”. Projekt   współpracy realizowany będzie w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy"Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Koordynatorem projektu jest LGD "Gorce-Pieniny".

 

LGD „ Gorce-Pieniny” reprezentowała Prezes Zarządu p. Krystyna Kubik oraz V-ce Prezes p. Małgorzata Piątek, natomiast LGD „ Rozwoju Spisza i Okolicy” reprezentował Prezes zarządu p. Julian Kowalczyk oraz V-ce Prezes Józef Majerczak

 

Celem ogólnym projektu jest wzrost atrakcyjności regionów partnerskich    w oparciu o lokalne zasoby turystyczne, wzajemna promocja walorów turystycznych oraz przyrodniczo kulturowych obszaru LGD „Gorce  Pieniny” oraz  LGD Rozwoju Spisza i Okolicy.

 

Realizacja projektu zakończy się w sierpniu 2013 roku, a efektem końcowym będzie opracowanie i produkcja 2 filmów promocyjno – informacyjnych na terenie działania obu LGD: Stowarzyszenia LGD „Gorce-Pieniny” i Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy , oraz opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego prezentującego walory przyrodnicze i kulturowe obszaru Stowarzyszenia LGD „Gorce – Pieniny”.       

 

W skład  partnerskich LGD wchodzi aż 6 gmin tj.: Krościenko, Czorsztyn, Ochotnica Dolna, Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne, Nowy Targ, które na swoim obszarze posiadają ciekawe i atrakcyjne obszary przyrodniczo-kulturowe  które zdaniem obu stowarzyszeń dzięki promocji filmowej  przyczynią się do wypromowania  atrakcji turystycznych, a przez to do osiągnięcia celu ogólnego strategii LGD „ Gorce-Pieniny” tj: Waloryzacja zasobów przyrodniczych  i kulturowych” oraz celu ogólnego strategii LGD Spisza i Okolicy tj.: Polepszenie jakości życia mieszkańców Spisza i Okolicy poprzez rozwój turystyki.

 

Uważamy, że nawiązana współpraca i  partnerskie powiązania pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania są sposobem na przekazywanie dobrych praktyk, rozpowszechnianie innowacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń w lokalnym rozwoju obszarów wiejskich. Naszym zdaniem jest to  także szansa na stworzenie nowego, kompleksowego i urozmaiconego produktu turystycznego.